Slide thumbnail

Notacja w tańcu towarzyskim.

Notacje w tańcu towarzyskim

Przez wiele lat zmuszony byłem zapisywać różne figury i kombinacje kroków. Wymagało to ode mnie wyrobienia notacji która nie tylko byłaby precyzyjna ale i zajmowałaby mało miejsca na papierze. Rysowanie figur jest dobre jeśli chce się opisać bardzo precyzyjne pozycje stóp lub ciała. Jeśli chodzi o zawieranie podstawowych informacji o kierunkach i kolejności kroków jako formę przypomnienia – literowy zapis sprawdził się najlepiej. Oto jego zarys.

Pierwsza litera to stopa: L – lewa lub P – prawa

Druga litera to kierunek. (patrz artyku³ „Podstawowe kierunki kroków”) to znaczy:
P – przód
T – tył
B – do boku – lewa noga w lewo prawa w prawo
XP – skrzyżuj z przodu
XT – skrzyżuj z tyłu
R – razem
Mamy też pośrednie kierunki jak PB to znaczy przód i do boku itp. itd.

Trzecia litera (albo numer) oznacza rytm:
W – wolny
S – szybki
1, 2 , 3, Cha, Cha

Oto przykład podstawowego kroku tańca Chacha dla mężczyzny:

PB1 LP2 PT3 LBCha PRCha LB1 PT2 LP3 PBCha LRCha

Tłumaczenie: Prawa do Boku rozliczenie 1, Lewa do Przodu na 2, Prawa do Tylu na 3, Lewa do Boku na Cha, Prawa dostawiamy Razem na Cha…. Itd.

Podstawowy krok w walcu angielskim – Lewy Kwadrat (Patrz artykuł „Lewy czy prawy kwadrat”) – wyglądałby w ten sposób:

LP1 PB2 LR3 PT1 LB2 PR3

Jeśli krok był wykonany bez przeniesienia ciężaru ciała, taki ruch zazwyczaj notuję w nawiasach – przykład podstawowy krok w Tangu w stylu amerykańskim dla mężczyzny:

LPW RPW LPS RBS (LRW) – ostatni ruch lewej nogi to tylko dostawienie bez przeniesienia ciężaru ciała.

Jeśli musimy dodać obroty – zazwyczaj są one dokonane pomiędzy przeniesieniami ciężaru ciała. Wypadało by je wpisać pomiędzy odpowiednie kroki. Dobry przykład to figura zwana New York – New York – rozpisana dla mężczyzny w tańcu Cha Cha:

PB1 90P LP2 Pt3 90L LBCha PRCha LB1 90L PP2 LT3 90P PBCha LRCha

W przypadku tańców standardowych często używane zwroty to „W linii tańca” lub „Diagonalnie do centrum (środka sali)” lub kombinacje: „Diagonalnie do ściany przeciwnie do kierunku tańca” (zobacz artykuł „Kierunki tańca na parkiecie w tańcach standardowych i przemieszczających się”) W takich sytuacjach DC – znaczy diagonalnie do centrum a LT – znaczy linia tańca.

Taki zapis nie jest jednak idealny. Nic nie zastąpi doświadczenia nabytego podczas zajęć tanecznych – grupowych czy indywidualnych – popartych konkretną ilością godzin spędzonych na parkiecie „szlifując” nowo poznaną figurę. Pamiętać też należy, że międzynarodowym językiem tańca towarzyskiego jest angielski – warto jest zainwestować trochę czasu na zrozumienie i przyswojenie angielskiego nazewnictwa.

Adam Czub