Slide thumbnail

Lewy czy prawy kwadrat – Od czego zacząć poznawanie Walca Angielskiego?

lewy-czy-prawy-kwadrat-od-czego-zaczac-poznawanie-walca-angielskiego - szkoła tańca poznań„Lewy czy prawy kwadrat”

Jeśli zapytamy typowego tancerza jak wygląda krok podstawowy w Walcu Angielskim usłyszymy najprawdopodobniej – „kwadrat” po czym tancerz zaprezentuje krok który pamięta z pierwszych zajęć walca. Kroki zaczną się do przodu, do boku po czym razem, do tylu, do boku po czym razem.

Tyle że zależnie od tego gdzie na świecie zadamy to pytanie krok przedstawiony zacznie się albo od prawej nogi… albo od lewej….

Co z tym fantem zrobić?

Który z tych kroków tak na prawdę jest krokiem podstawowym? Przeanalizujmy to zagadnienie.

Zacznijmy od ustawienia partnerów względem siebie. Wiemy że w tańcach standardowych partnerzy stoją odrobinę w lewo od linii środkowej pary. Ich stopy będą w pozycji pokazanej na rycinie „Walc – Lewy i Prawy kwadrat” 1.

Jeśli pierwszy krok kwadratu rozpoczyna się od lewej nogi dla partnera rozkład stóp wygląda tak jak rycina 2. Jeśli od prawej to tak jak na rycinie 3.

Z tego prostego rozrysowania widać jak na dłoni że przy próbie wykonania kroku prawą nogą dokładnie w linii prostej prawa stopa partnerki będzie „zawadzać”. Jedyny sposób na pokonanie tej przeszkody to postawienie stopy odrobinę w prawo – rycina 4.. Będzie to inicjacją obrotu w prawo. Wykonanie czystego prawego kwadratu jest z tego punktu widzenia niemożliwe lub będzie technicznie nieczyste.

W kwadracie inicjowanym lewą nogą do przodu nie ma tego problemu. Stopa partnerki która stoi podczas kroku jest daleko z prawej – poza zasięgiem – czyniąc ten krok bardzo przystępnym.

Biorąc pod uwagę tą prostą analizę Lewy Kwadrat jest prostszy. Zatem jako figura wymagająca mniejszego zaangażowania od początkujących tancerzy powinna być przedstawiana jako pierwsza.

Dodatkowe plusy Lewego Kwadratu widać podczas inicjacji obrotu: prawa dłoń partnera prowadzi łatwiej w lewą stronę, szczególnie dla początkujących tancerzy. Przesunięcie w związku z nieumiejętnym dobieraniem długości drugiego kroku także gra tutaj wielką rolę. W obrocie w prawo, na początku, pary inicjujące obrót mają niesamowite trudności z utrzymaniem poprawnego „przesunięcia w lewo”. Nie pasujące w tym momencie kroki numer 2 przesuwają partnerów względem siebie niszcząc ustawienie z lewej. Zazwyczaj po kilku krokach para stoi w odwrotnej pozycji do początkowej, z przesunięciem na prawo raczej niż poprawne lewo.

W obrotach powstających z Lewego Kwadratu tendencja do przesuwania działa w drugą stronę pogłębiając „przesunięcie w lewo”. To nie tylko utrwala prawidłowe ustawienie pary ale przy zbyt dużym przesunięciu jest łatwo poprawione delikatnym naciskiem prawej dłoni partnera na partnerki łopatkę.

Używanie Lewego jako pierwszego kwadratu ułatwia nauczanie podstawowych kroków w powiązaniu z muzyką ponieważ odciąża umysł pozwalając skupić się na rytmie. Skąd w takim razie tendencja w Polsce by stosować Prawy Kwadrat jako pierwszy? Ponieważ jeden z nielicznych podręczników do tańca towarzyskiego uważany za „standard” wymienił „Prawy Kwadrat” jako pierwszy…

Któryś musiał być pierwszy – dla czego wybrano prawy? Może autor zasugerował się tendencją tancerzy turniejowych do rozpoczynania swych układów choreograficznych od obrotu w prawo. Może rzucił monetą. Wydaje się że nie przeprowadził powyższej analizy. Ważny jest efekt końcowy: wielu nauczycieli zinterpretowało wymienienie Prawego Kwadratu jako pierwszego, jako element metodologii nauczania, a nie zwyczajne taksonomiczne wymienienie.

Mam gorącą nadzieje że ten artykuł wyjaśni wiele trudności które początkujący tancerze mają z Prawym Kwadratem i zachęci instruktorów do zmiany. Dobry tancerz i tak musi prędzej czy później poznać obydwa kwadraty i wynikające z nich obroty, wiec dla czego mamy ten proces utrudniać.

Do zobaczenia na parkiecie.
Adam Czub

 

Obejrzyj fotografie: